I was born in 1953 in Södertälje, Sweden (just south of Stockholm) and remained there except recently when I am staying more and more out in the country in Södermanland.
I work with the tools that my art requires. It is the idea that rules. It may be paintings, music, photo, video...
Besides my own creations, I work with other people's art, makes exhibitions, acted as an art gallery director, was a consultant, teacher ...


Jag är född 1953 i Södertälje och förblivit där förutom under senare tid då jag vistas mer och mer  i Sörmland.
Jag arbetar med de redskap som verket kräver. Det är idéen som bestämmer. Det kan bli målningar, musik, foton, video ...
Vid sidan om mitt eget skapande arbetar jag med andras konst, gör utställningar, vikarierat som konsthallschef, varit konsult, lärare ... 
CV pdfC0001_stitchd

©2016

GÖRAN PETTERSSON
stART