Project
HUMAN MONUMENT a sculpture for every human being.
The idea behind the Humana Monument is that all people are worthy of a monument - not just a Lenin or a Lennon. Every person who has ever lived on this earth will have her own sculpture (about 100 billion). The monuments are done with 3d programs in computer to save on Earth's resources. There are still some to do! You're worth a monument! 

...FRÅN...TILL... Scenografi till en föreställning med dans av Minna Krook, dikt av Anneli Karlsson, bild av Göran Pettersson och musik av Kjell Erlandsson. Den visades i Jakobsbergskonsthall i februari 2003. 
Tidigare variation har framförts i Södertälje Konsthall, Eskilstuna konstmuseum, Botkyrka konsthall och Saltskog gård. 

Torgfrid 1998TORGFRID ett multimedialt spel för ett torg. Ett Kulturhuvudstadsprojekt 98. 
framfördes på Stora torget i Södertälje 4 - 5 sept 98. 


...FRÅN...TILL... Scenografi till en föreställning med dans av Minna Krook, dikt av Anneli Karlsson, bild av Göran Pettersson och musik av Kjell Erlandsson. Den visades i Jakobsbergskonsthall i februari 2003. 
Tidigare variation har framförts i Södertälje Konsthall, Eskilstuna konstmuseum, Botkyrka konsthall och Saltskog gård. 
PublicArt